473 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου – 28 θέσεις για το ΚΥΤ Φυλακίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για τις 473 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου της προκήρυξης 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ. 

28 από αυτές τις θέσεις αφορούν προσωπικό -όλων των βαθμίδων- για το ΚΥΤ Φυλακίου.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 28 Μαρτίου και ώρα 14:00.