4.100.000 ‎€ στον Έβρο για την α’ φάση αντιμετώπισης των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία

4.100.000 ‎€ άμεσα στον Έβρο για την α’ φάση αντιμετώπισης των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία.

O Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, έκανε γνωστό πως :

✅ 2.200.000 € καταβάλλονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜΘ, για τα απαιτούμενα έργα αποκατάστασης των υποδομών αρμοδιότητάς της.

✅ 1.900.000 € καταβάλλονται από το Υπουργείο Εσωτερικών στους πληγέντες Δήμους του Έβρου και στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Οι 600.000 € από αυτά, αφορούν στην άμεση αποζημίωση των πληγέντων φυσικών προσώπων.