Τοποθέτηση που αφορά το Σ/Ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της, έγινε αναφορά στη φωτιά της Δαδιάς και ζητήθηκαν άμεσες παρεμβάσεις 29-07-2022