«Το Νομοσχέδιο για το Επιτελικό Κράτος αποτελεί μια μεγάλη μεταρρυθμιστική, θεσμική τομή, όσον αφορά τη λειτουργία του Κράτους και της Κεντρικής Διοίκησης»

Η Εισήγησή μου, στη συζήτηση επί της αρχής στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, επί του Ν/Σ για το Επιτελικό κράτος

  • Μεταρρυθμιστική και θεσμική τομή στη λειτουργία του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Με το παρόν Ν/Σ ρυθμίζουμε τη λειτουργία των Κεντρικών Οργάνων του Κράτους.
  • Ουδεμία αρμοδιότητα ή εξουσία δεν αφαιρείται από τα Περιφερειακά ή άλλα όργανα υπέρ του Πρωθυπουργού ή της Κυβέρνησης.
  • Τελικός στόχος είναι μια καλύτερη, ποιοτικότερη και πιο αξιόπιστη διακυβέρνηση της χώρας.
  • Είναι ένα στοίχημα που οφείλουμε όλοι μας να κερδίσουμε.