Τοποθέτηση στην ολομέλεια της Βουλής για το Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασα και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών των κομμάτων, συναπισμών και υποψήφιων βουλευτών καθώς και για την Ιστορική στιγμή για τη Θράκη, την ψήφιση από τη Βουλή και ο ορισμός της 6ης Απριλίου ως “Ημέρας Θρακικού Ελληνισμού” 07-07-2022