«Το Ν/Σ για το Επιτελικό Κράτος δημιουργεί ένα σύγχρονο και παραγωγικότερο μοντέλο διοίκησης»

Συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Πρώτου Θέματος για την εισήγηση του Νομοσχεδίου για το Επιτελικό Κράτος

  • Ανεδαφικές και αβάσιμες οι κατηγορίες περί συγκεντρωτισμού. Καμία εξουσία ή αρμοδιότητα δε φεύγει από Περιφερειακό όργανο προς όφελος της κεντρικής εξουσίας.
  • Συστηματοποιούνται και ενοποιούνται αποσπασματικά ψηφισθείσες διατάξεις του παρελθόντος.
  • Συστήνεται μηχανισμός παρακολούθησης των στόχων και υλοποίησης της πολιτικής.
  • Εφαρμόζεται απολύτως η αρχή της Διαφάνειας στη λειτουργία του Κράτους.