Πρόσληψη 1030 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Στρατό Ξηράς

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 24 Μαρτίου σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού ΕΘνικής Άμυνας για πρόσληψη 1030 Επαγγελματιών Οπλιτών (ανδρών και γυναικων) στο Στρατό Ξηράς.

Οι υποψήφιοι-ες, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη, τα προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το ΦΕΚ, ΕΔΩ.