Προκήρυξη για 56 θέσεις ειδικών κατηγοριών σε Δήμους, Αρχές και Φορείς του Δημοσίου στη Θράκη.

56 προσλήψεις προκήρυξε ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ σε Δήμους, Αρχές και Φορείς του Δημοσίου, στους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.

Συγκεκριμένα οι θέσεις, αφορούν στις εξής κατηγορίες :

  • 16 θέσεις στην κατηγορία Πολυτέκνων
  • 17 θέσεις στην κατηγορία Α. με Α.
  • 2 θέσεις στην κατηγορία Τέκνων Εθνικής Αντίστασης
  • 5 θέσεις στην κατηγορία Αναπήρων Πολέμων, Τέκνων τους
  • 16 θέσεις στην κατηγορία Τριτέκνων

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 2643.yeka.gr

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, ΕΔΩ.

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2021.