«Να αφήσουμε το Ελεγκτικό Συνέδριο έξω από την πολιτική αντιπαράθεση και την Κομματική αντιπαλότητα»

Η τοποθέτηση του Βουλευτή Έβρου Σταύρου Κελέτση, στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου.

To θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν : «Παρουσίαση, από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Ιωάννη Σαρμά, του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων για το έτος 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 343 του ν.4700/2020 και 43Α του Κ.τ.Β., όπως ισχύει.».