“Με προσλήψεις και ελάχιστα κενά τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Έβρο”

Συνέντευξή μου στη ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση, στον απόηχο των συναντήσεων εργασίας μου με τις προϊσταμένες της Α’ Βάθμιας και της Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Έβρου.


“Πολύ ικανοποιητική η εικόνα στα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νομό Έβρου – Καλύπτονται και με τη β’ φάση προσλήψεων τα όποια κενά”.