‘Ενα χρόνο δίνουμε μαζί τη μάχη για τον Έβρο

Ένας χρόνος Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.

Ένα χρόνο δίνουμε μαζί τη μάχη για τον Έβρο.

Συνεχίζουμε με την ίδια ορμή.