«Με το Ν/Σ του Επιτελικού Κράτους εισάγεται κάτι το πρωτοφανές – Το Κυβερνητικό έργο έχει στόχευση που παρακολουθείται με βάση χρονοδιαγράμματα και την απόδοσή του»

Η Εισήγησή μου στην έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης του Νομοσχεδίου για το Επιτελικό Κράτος.

  • Πραγματικά πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, το να υπάρχει μια τόσο σαφέστατη περιγραφή του έργου. Έργο που έχει στόχευση, μια στόχευση που θα πρέπει να υλοποιηθεί & να παρακολουθείται με βάση χρονοδιαγράμματα.
  • Η αναλυτική, η εξαντλητική, από πλευράς νομοθετικής περιγραφή, της δουλειάς του έργου το οποίο έχουν τα Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα… Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι για το σύστημα μας, πραγματικά επαναστατικά.
  • Σημαντική, ως καινοτομία, στο άρθρο 36, η πρόβλεψη της σύστασης της θέσης του Μόνιμου Υπηρεσιακού Γραμματέα στο κάθε Υπουργείο.
  • Εδώ, δεν υπάρχει κενό. Η διάδοχη κατάσταση είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και με τον τρόπο που θα είναι διαρθρωμένη, θα πάρει και όλες τις υποθέσεις που είτε έχουν ξεκινήσει, είτε βρίσκονται στο ξεκίνημά τους, είτε είναι ώριμες. Στο δίκαιο δεν υπάρχει κενό και αυτό είναι αυτονόητο.