Δασικοί χάρτες και Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στους Εβρίτες – Οι δεσμεύσεις που έλαβα από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος

Στο Αγροτικό Βήμα της Δέλτα Τηλεόρασης με τον Νίκο Κυλίμο για τα σημαντικότατα θέματα που έθεσα στην πρόσφατη συνάντησή μου με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά.

  • Αγροί που εμφανίζονται ως δασωμένοι και προβλήματα για τους αγρότες σε όλο το μήκος του Έβρου από τους δασικούς χάρτες.
  • Η κατάρτιση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και η οικονομική και ανθρωπογενής δραστηριότητα εντός του Δέλτα του Έβρου, του Δάσους της Δαδιάς και της παράλιας ζώνης του Έβρου.
  • Όσα μου είπε ο Υφυπουργός για τις προβλέψεις του νόμου τόσο για τους αγρότες που υπέβαλαν αντιρρήσεις, όσο και για αυτούς που δε το έκαναν.