Δέσμευση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος για νομοθετική ρύθμιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει με τους δασικούς χάρτες

Συνέντευξη στη Δέλτα Τηλεόραση για τα αποτελέσματα της συνάντησής μου με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά.

“Φλέγον το ζήτημα με τους δασικούς χάρτες και τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες στον Έβρο – Μετέφερα στον Υφυπουργό την ανάγκη να εισακουστεί η άποψη των τοπικών κοινωνιών”.

“Ιδιαίτερο το πρόβλημα με τις επιχειρήσεις στο Δήμο Σουφλίου – Προασπιζόμαστε την προστασία του περιβάλλοντος και του Δάσους της Δαδιάς αλλά δε θα πρέπει να λειτουργεί σε βάρος των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων”.