«Αυτή η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται με έργα και πράξεις για τη Σαμοθράκη»

Συνέντευξη στο ΘΡΑΚΗΝΕΤ και στη δημοσιογράφο Δήμητρα Παρασχάκη.

  • «Η γρήγορη έγκριση των έργων αθλητικών υποδομών στη Σαμοθράκη είναι ένα πρώτο δείγμα αξιοπιστίας του Πρωθυπουργού που δεσμεύτηκε στη νεολαία του νησιού».
  • «Να στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή για να έχουμε αυτάρκεια αλλά και πρόσθετη αξία στις εξαγωγές».